Позивамо Вас да узмете учешће 09.05.2021. године у 17 часова на online трибини „Дидактичко игровна средства у функцији дечјег развоја“.

Приоритетна област je унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Трибина је намењена искључиво Шабачким школама и бесплатна је, потребно је да се пријавите ОВДЕ најкасније до 28.04.2021. године.

Трибина траје 3 сата и доноси 1 бод за стручног усавршавања.

Имена стручних лица:
васпитач у предшколским установама Љиљана Рељић , ПУ ,, Наше дете“
специјалиста струковни васпитач за ликов Mиланка ГачевићРеализатор , ПУ ,, Наше дете“

Трибина је намењена:

Наставник разредне наставе                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Наставник предметне наставе – основна школа                                                                                                                                                                                                                                                              Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи

Теме скупа
Добродошлица и отварање трибине,
– Значај дидактичко игровних средстава
– Примена и употреба дидактичко- игровних средстава и материјала
– Анализа и дискусија о дидактичко игровним средствима
Улога дидактичких играчака у функцији стварања подстицајне средине
Дискусија
– Конкретни примери добре праксе у васпитно-образовном раду применом дрвених
блокова и других дрвених дидактичких материјала
Утицај дидактичко игровних средстава на
-Социо емоционални развој
-Развој фине моторике
-Развој логичко-математичког мишљења
-Развој маште и креативности
-Развој интелигенције
Дискусија
Завршна реч, евалуација и затварање

Трибина ће се одржати online преко ZOOM апликације, по формирању групе добићете линк за приступ.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube