Sastanak proširenog sastava projektnog tima “SEED Step III”, sa temom sumiranja rezultata u 2020.g. i planiranje aktivnosti u 2021.g., održan je 29.01.2021. године u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu.

Od strane Tara International Consulting doo, regionalnog partnera SEED Step III projekta, učesnicima su prezentovani zajednički rezultati projekta postignuti u 2020.godini,

Kako bi Trening centar imao siguran razvoj i rast SEED program u celini, uz pripadajuće mogućnosti tehničke podrške kao i podrške kroz kontinuiran prenos znanja i tehnologija, te podrške u izgradnji regionalnih i međunarodnih partnerstava Grada Šapca i Centra za stručno usvaršavanje, radio je i na izradi različitih dokumenata te obrazovnih aktivnosti za aktiviste i zaposlene u samom Gradu kao i zaposlene u Centru za stručno usavršavanje odnosno Trening centru Šabac. U okviru ovih aktivnosti pružena je stručna podrška i razvijeni su sledeći dokumenti kao deo „izlazne strategije“ i pružanja osnove za uspešan rad u budućnosti:

  1. Lokalni akcioni planovi zapošljavanja
  2. Obrazac za praćenje realizacije Lokalnih akcionih planova zapošljavanja
  3. Programi za akreditaciju
  4. Strategija razvoja ljudskih resursa Grada Šapca
  5. Komunikaciona strategija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje grada Šapca i Trening centra sa akcionim planom
  6. Program rada i razvoja Trening centra

U ime grada Šapca članovima projektnih timova obratio se Nemanja Pajić, predsednik Skupštine grada Šapca i predstavnik Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Šapca, i naglasio važnost zajedničkog rada i saradnje Grada Šapca i projektnih partnera, na ostvarenju planiranih aktivnosti, u sledeće dve godine trajanja projekta.

U narednom periodu od velikog je značaja izgraditi i opremiti novi deo trening centra, izraditi dodatne progreme za akreditaciju iz područja građevinarstva i hortikulture, povećati prisustvo u medijima, posebno na društvenim mrežama, kreirati sadržaje namenjene zainteresovanoj ciljnoj javnosti, promovisati konkretne primere dobre prakse, u cilju daljeg jačana Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i profilisanja Trening centra kao integralnog, programskog dela, Centra za stručno usavršavanje kao moderne ustanove za edukaciju i dodatnu kvalifikaciju nezaposlenih – Javno priznatog organizatora aktivnosti.

Isto tako treba istaknuti važnost umrežavanja i unapređenja saradnje sa drugim lokalnim samoupravama na području Mačvanskog upravnog okruga, sa ciljem dalje afirmacije partnerstva i povezivanja na planu obrazovnih aktivnosti, smanjenju nezaposlenosti i unapređenju preduzetništva.

 

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube