Školica

Stara dečija igra predstavljena na savremen i inovativan način. Odigrajte igru i stvorite energiju.
Skakutanjem po poljima, aktiviraju se PIEZO senzori, koji koristeći piezoelektrični efekat, pretvarajući
pritisak u električnu energiju. Tom energijom napajaju se svetla na poljima i zabava može da počne.
Postojanje piezoelektričnog efekta otkrili su Žak i Pjer Kiri 1880. godine. Tipični predstavnici
piezoelektričnih kristala su kvarc, turmalin i Rošelova so. Interesantno je da se piezoelektrični efekat
javlja i kod živih bića: kosti deluju kao senzori za silu. Kada se izlože sili, kosti proizvode električni naboj
proporcionalan unutrašnjemopterećenju. Ovaj naboj stimuliše nagomilavanje koštanog materijala, što prouzrokuje
ojačanje koštane strukturena tim mestima.