Dana 06.04.2023.godine Gradska uprava grada Šapca raspisuje JAVNI POZIV nezaposlenim licima za obuke. Za sva NEZAPOSLENA LICA OBUKE SU BESPLATNE.

 • Obuku za viljuškar – obuka traje 120 časova, cena obuke za zaposlena lica iznosi 23.000 rsd.
 • Obuku za rad na numerički upravljanoj glodalici (CNC glodalici) – obuka traje 180 časova, cena obuke za zaposlena lica iznosi 62.000 rsd.
 • Obuku za operativno korišćenje 3D štampača – obuka traje 40 časova, cena obuke za zaposlena lica iznosi 15.000 rsd
 • Obuku za proizvodnju jestivih pečuraka – obuka traje 120 časova, cena obuke za zaposlena lica iznosi 38.000 rsd
 • Obuku za rad na računaru napredni nivo – obuka traje 100 časova, za zaposlena lica cena obuke iznosi 19.000 rsd
 • Obuku za rad na računaru – obuka traje 60 časova, za zaposlena lica cena obuke iznosi 13.000 rsd
 • Obuku za Engleski jezik A1 – obuka traje 60 časova, za zaposlena lica cena obuke iznosi 13.000 rsd.
 • Ova obuka je namenjena podizanju kvaliteta ponude na tržištu rada , odnosno nezaposlenim licima koja žele da povećaju svoju mogućnost zapošljavanja.
 • Gradska uprava grada Šapca će predmetni program realizovati sa Centrom za stručno usavršavanje – Trening centrom Šabac, kome je Rešenjem Agencije za kvalifikacije Republike Srbije odobren status Javnog priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih . Obuka će se sprovoditi tokom 2023.godine, za grupu od najviše 15 polaznika.
 • Pravo na prijavu imaju nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Šabac,imaju prebivalište na teritoriji grada Šapca i završenu srednju školu.
 • Prijave na osnovu Javnog poziva podnose se Gradskoj upravi grada Šapca na propisanom obrascu koji se može dobiti na jedinstvenom šalteru Gradske uprave grada Šapca ili preuzeti sa zvanične internet stranice. Uz obrazac prijave, potrebno je priložiti : uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Šabac, fotokopija lične karte ( za lične karte bez čipa, odnosno očitani podaci za lične karte sa čipom ) i kopiju završene stručne spreme.
 • NAPOMENA
 • Za obuku se mogu prijaviti zaposlena lica. Zainteresovana zaposlena lica se mogu prijaviti na mejl: trening.centar.sabac@gmail.com
 • Polaznicima koji uspešno završe obuku Centar za stručno usavršavanje Šabac, kao nosilac statuta Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih -, izdaće Potvrdu o savladanom programu za stečene kompentencije.
 • Javni poziv otovren je do popune mesta.