O nama

Učesnici obuka u CSU Šabac

2213
Aktivnosti za prosvetne radnike
65345
Broj prosvetnih radnika
1221
Aktivnosti van prosvete
52051
Broj učesnika

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet. 

Nelson Mandela

Ko smo mi

Centar za stručno usavršavanje poseduje izuzetno veliko iskustvo u utvrđivanju potrebe za stručnim usavršavanjem u regionu; u odabiru odabranih programa stručnog usavršavanja i daje prednost onim programima za koje proceni da na najcelishodniji način obezbeđuje postizanje opštih standarda postignuća; u usavršavanju programa za obuku nastavnika i drugih zaposlenih u vaspitno – obrazovnom sistemu u saradnji sa Školskom upravom; u organizaciji seminara, obuka i drugih aktivnosti prosvetnih radnika; u vrednovanju kvaliteta programa stručnog usavršavanja; u obezbeđivanju objekta za obuku; u osnivanju i funkcionisanju Centra za resurse za zaposlene u obrazovanju i formiranju i održavanju baze podataka o polaznicima i programima koji su realizovani u Centru.

Vizija

U narednih pet godina CSU treba da postane respektabilna naučna ustanova i da, u funkciji model centra, menja i modifikuje obrazovanje na nivou Okruga sa željom da postane lider promena na nivou zemlje.
Interakcijom sistema obrazovanja sa privredom, kulturom, naukom i tehnološkim razvojem CSU će i promovisati promene koje šire stručna znanja i koje doprinose sveukupnom razvoju društva.
Takođe vizija Centra je da se kroz nove akreditacije JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA OBRAZOVANjA ODRASLIH u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih razvija u savremen centar za obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada. Usklađivanjem kompetencija nezaposlenih lica (besplatnim obukama) sa zahtevima tržišta rada, a zaposlenih sa zahtevima poslodavaca, bićemo u mogućnosti da podignemo nivo kompetencija polaznika obuka što će rezultirati većim zapošljavanjem nezaposlenih lica.

Upoznajte tim

Centra za stručno usavršavanje Šabac

Tim
demo_image

Dušan Kojić

Savetnik za stručno usavršavanje
demo_image

Milica Tirić

Saradnik za finansije