NUM magnetni sto
Pred vam su zadaci koje treba rešiti, ali bez dodirivanja! Kako bi pomerili pokretne delove slagalica, koristite se magnetnom silom. Ovo je sila koja deluje na posebne materijale. Materijali koji mogu biti privučeni magnetom, ali se razmagnetišu kada se izvor magnetnog polja skloni, zovu su paramagnetici. Suprotno od njih, dijamagnetici nisu privučeni spoljašnjim magnetnim poljem.
U prvom zadatku postavljeni su različiti geometrijski oblici, napravljeni od različitih materijala. Prinesite magnet i otkrijte koji od njih su paramagnetici!
U drugom zadatku postavljeni su paramagnetni oblici različitih osobina. Vaš zadatak je da ih, koristeći stalne magnete, razporedite unutar definisanih skupova na tabli.
U trećem zadatku pred vama je malo teži problem. Koristite stalne magnete kako bi rasporedili geometrijske oblike u zadatu sliku. Ovaj problem poznat je kao Tangram.