Solarna klupa

Sunce je daleko najveći izvor energije u solarnom sistemu. Količina sunčeve energije koja svaki minut stiže na Zemlju dovoljna je da zadovolji godišnje energetske potrebe
čovečanstva u trenutnoj fazi razvoja. Uprkos ogromnom potencijalu, iskorišćenje pomenute energije trenutno pokriva vrlo mali procenat energetskih potreba čovečanstva.
Razlozi su opravdani, sa jedne strane slaba razvijenost trenutnih tehnologija za iskorišćavanje energije Sunca, a sa druge strane visoka cena gotovih uređaja za upotrebu
solarne energije
Fotonaponske ćelije su najpoželjniji način iskorišćavanja energije Sunca,. Fotonaponski efekat otkrio je francuski fizičar Alexandre-Edmond Becquerel
(1820-1891). 1839 godine. Fotonaponske ćelije direktno pretvaraju solarnu energiju u električnu energiju. Fotonaponske ćelije uobičajeno se koriste tamo gde nije moguće
dovesti neki drugi izvor energije, na primer na satelitima, na znakovima uz puteve i slično .

Solarna klupa je opremljena solarnim panelom od 12V, iz kog dobija energiju potrebnu za napajanje WiFi rutera kao i izlaza za napajanje i punjenje baterije mobilnih uređaja