Kardiovaskularni sistem
Ljudsko telo je napravljeno od deset različitih sistema organa: kardiovaskularni, digestivni,
respiratorni, endokrini, limfni, mišićni, nervni, urinarni, reproduktivni i skeletni.
Svi sistemi zahtevaju međusobnu podršku i koordinaciju drugih sistema kako bi formirali živo i zdravo ljudsko telo.
Ako je jedan od ovih sistema oštećen, ljudsko telo će postati nestabilno.
Zamislite da ste slomili nogu i da morate da nosite gips tri meseca.
Usled povrede, mirovanja i nekorišćenja noge, doći će do slabljenja mišića
kao dela mišićnog sistema, usporavanja cirkulacije i neadekvatnog rada kardiovaskularnog i limfnog sistema.
Svaki sistem organa ljudskog tela se sastoji od nekoliko organa u kojima oni deluju u potpunoj koordinaciji jedni s drugima.
Dakle, svim organima ljudskog tela potrebna je podrška drugih organa za obavljanje njihovih funkcija
i na taj način se formira organski sistem. Svaki organ je građen iz sistema tkiva, a oni iz sistema ćelija.

Pred vama je kardiovaskularni sistem.
Kroz njega krv teče i kiseonikom „hrani“ ostale organe.
U centru čitavog sistema je srce,
mišićavi organ koji neprestano kuca tokom celog života
i poput svojevrsne pumpe tera krv da cirkuliše.
Arterijama se prenosi krv puna kiseonika, dok arterije „odvode“ krv iz organa.