Skeletni sistem

Kada ne bismo imali skelet, odnosno kostur, naše telo bi bilo kao kesa napunjena vodom.
Kostur služi da, pre svega, bude potpora našem telu, da ga održava čvrstim i da mu formu.
Kako smo mi kičmenjaci, kičma je osnova našeg kostura, a u čitavom skeletu imamo čak 206 kostiju.
Samo u šaci sa zglobom ih ima 56.Da bi pravilno funkcionisao, skeletnom sistemu su potrebni kalcijum i fosfor.
Najduža i najčvršća kost u telu je butna kost ili femur, koja je kod odraslih osoba duga, u proseku, 46 centimetara,
dok koščica u ušnom sistemu, uzengija (lat. stapes), ima svega 5 milimetara.
Iako rast kostiju prestaje negde u tinejdžerskom dobu, njihova gustina i tvrdoća se menjaju tokom čitavog života.